Onze werkwijze

Opvang bij ‘t Vlinderke
Bij ’t Vlinderke vinden we het belangrijk dat een kind zich thuis en veilig voelt. Dat er naar de behoeften van het kind gehandeld en geluisterd wordt. Pas dan kan het kind zich in zijn omgeving en in relatie tot andere kinderen optimaal ontwikkelen.

Het grote voordeel bij ‘t Vlinderke is dat er opvang geboden wordt aan een klein groepje kinderen met altijd dezelfde vertrouwde leidster. De kinderen spelen in een aangepaste ruimte, ze krijgen een vast dagritme en daarmee regelmaat en duidelijkheid. De dagindeling bestaat uit diverse activiteiten voor zowel binnen als buiten (zie laatste alinea voor het VVE programma) die afgewisseld worden met momenten van rust. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen. Het kind als uniek individu staat centraal.

Door baby’s voldoende aandacht en genegenheid te geven zullen deze zich geborgen voelen. Hierdoor zal een baby zich eerder en evenwichtiger ontwikkelen.

We proberen bij ’t Vlinderke op een positieve manier met de kind leren om te gaan. Vooral de positieve dingen worden benadrukt. Positieve aandacht en aanmoediging motiveert kinderen. Wat we ook belangrijk vinden is om een realistisch verwachtingspatroon van de kinderen te hebben, ieder kind is anders.

Doet een kind toch iets wat we niet goed vinden dan proberen we op ooghoogte te vertellen waarom wij vinden dat het iets doet wat we niet goed vinden. Hierbij vertellen we meteen wat voor een gedrag we verwachten. We proberen de boodschap positief over te brengen. Bijvoorbeeld kun je zeggen dat je niet mag slaan of trappen. Je kunt echter tegen een kind ook zeggen dat je graag wilt dat het de handjes en voetjes bij zich moet houden.

Een peuter leert zelfstandig te worden maar wordt hierin wel eens in zijn ogen gehinderd door anderen en door regels. Dit kan voor een peuter wel eens frusterend zijn. We proberen dan toch rustig naar ze te luisteren en hierin begrip te tonen.

Stagiaires
Ook bij ’t Vlinderke wordt gewerkt met stagiaires. De leerl
ingen zitten op onderwijsinstellingen uit de omgeving. De stageperiodes duren een half jaar tot een jaar zodat de verloop van stagiaires niet groot is en de kindjes niet steeds opnieuw aan een nieuw gezicht hoeven te wennen.

GroepssamenstellingIMG_1041 (Large)
Bij ’t Vlinderke worden maximaal 5 kindjes van 0 tot 4 jaar opgevangen. Het is een verticale groep wat betekent dat de leeftijden gemengd zijn. Hierdoor leren de jonge kindjes van de oudere terwijl de oudere kindjes op dat moment leren om de jongere kindjes te
helpen. Kindjes leren hierdoor rekening te houden met elkaar en zij worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.
Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan dingen deelnemen, natuurlijk zullen ze wel gestimuleerd worden om hierin vooruit te komen.

Dagindeling
Vanaf 07:30 is uw kind welkom maar hier kan incidenteel vanaf geweken worden.

7:30 – 9:00 uur: Tussen aankomst en 9:00 uur mogen de kinderen vrij spelen zodat we ook de tijd voor de ouders kunnen nemen als zij hun kindje komen brengen. De kinderen die voor 08:30 komen kunnen mee ontbijten.
9:00 – 9:45 uur: De kinderen kunnen rustig verder spelen of we doen een onderdeel van het Peuterplein we begroeten Raai de Kraai.
9:45 – 10:00 uur: Dan wordt er gezamenlijk opgeruimd en wordt het fruit klaargemaakt om met z’n allen aan tafel te gaan.
10:00 – 10:30 uur: We gaan met z’n allen aan tafel om het fruit op te eten en hierbij ook wat te drinken. Na het fruit eten worden er aan tafel versjes verteld en liedjes gezongen of een korte activiteit gedaan.
10:30 – 12:00 uur: We kiezen een activiteit wat kan verschillen tussen vrij spelen,  buiten spelen,  buiten wandelen, een knutselactiviteit,  tekenen, dansen of een onderdeel van het VVE programma wat past in het thema waar we op dat moment mee bezig zijn.
12:00 – 12:30 uur: Nadat de kindjes de handjes hebben gewassen gaan we aan tafel voor de broodmaaltijd.
12:30 – 15:00 uur: De kinderen die ‘s middags nog moeten slapen gaan naar bed.  De kinderen die op blijven mogen weer een activiteit kiezen, samen lezen of een rustig spel doen of even lekker uitrusten.
15:00 – 15:30 uur: Nu wordt het tussendoortje genuttigd.  Na het tussendoortje worden er aan tafel liedjes gezongen of een verhaaltje voorgelezen.
15:30 – 18:30 uur: Vrij spelen of, afhankelijk van hoe laat de kinderen opgehaald worden, kan er nog voor een activiteit gekozen worden.

De kinderen kunnen tot ongeveer 18:30 uur opgehaald worden.  In overleg met ons kan van de breng– en haaltijden afgeweken worden.  Voor baby’s is er geen vast dagritme. Het dagritme van thuis wordt in overleg met de ouders zo goed mogelijk nageleefd.

20130527_084255 (Large)IMG_20150622_100115

VVE – Programma
Waarom werken met een VVE-programma? Een VVE-programma is thematisch, methodisch en didactisch werken. In de dagelijkse praktijk kunt u denken aan een vast dagritme en vaste terugkerende activiteiten die aansluiten bij een thema. Kinderen leren hierbij van voorlezen, liedjes zingen, knutselen, buitenspelen, enz. Dit in zowel een kleine groep alsook op individuele basis. Alle kinderen profiteren ervan als hun ontwikkeling systematisch en doelgericht wordt gestimuleerd. Dat geldt nog eens extra voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Zij zijn in het bijzonder gebaat bij een VVE-programma. Deze thema’s komen ook terug in de aankleding van de groep. Voorschoolse educatie richt zich op de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Kinderen van deze leeftijd genieten van uiteenlopende activiteiten die ze samen met de leidster en andere kinderen ondernemen. Zo leren zij spelenderwijs. Voorbeelden van activiteiten zijn: experimenteel spel, een constructiespel, samen lezen en vertellen, gespreks- en kringactiviteiten, rollenspel of een bewegingsspel. Ook in de leeftijd van 0 tot 2 jaar worden er activiteiten aangeboden, deze zijn kleiner van aard. Denk hierbij aan een ‘kiekeboe spel’ of gezelschapsspel met kaartjes aansluitend bij de leeftijd.

 

Wij hebben ervoor gekozen om met Peuterplein te werken. Peuterplein stimuleert de ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek, wereldoriëntatie en sociaal- emotionele ontwikkeling. Peuterplein is volgens de vastgestelde richtlijnen voor een VVE-programma ontwikkeld. Het plezier van spelen en ontdekken bij de kinderen staat voorop. Bij Peuterplein speelt Raai de Kraai een belangrijke rol. Handpop Raai de Kraai is het nieuwe vriendje van de kinderen. Hij woont in een nest in de kastanjeboom op het Peuterplein. Op het Peuterplein is altijd iets te doen en nieuwsgierige Raai vindt dat maar wat leuk. Hij speelt met de kinderen en samen ontdekken ze van alles. Tegen Raai durven de peuters ook vaak meer te vertellen dan tegen een volwassene.

IMG_20150430_143933IMG_20150908_154502